fbpx

Co to jest licencja Creative Commons?

Creative Commons działa już od ponad dziesięciu lat i z roku na rok buduje silniejszą pozycję na świecie dzięki intensywnej promocji twórczości oraz stwarzania warunków legalnego dostępu do dóbr kultury.

Wszystkie prawa zastrzeżone – formuła często wykorzystywana przy udostępnianiu utworów w sieci zostaje zastąpiona informacją Pewne prawa zastrzeżone z informacją o jednoczesnym uznaniu praw autorskich.

Licencje Creative Commons  są licencjami zawierającymi różnorakie ograniczenia jakie muszą być spełniane oraz swobody z jakich można korzystać. Takie podejście do utworu i jego autora pozwala twórcy określać zasady na jakich udostępnia swój utwór innym użytkownikom.

Każda licencja Creative Commons na pierwszym miejscu stawia poszanowanie praw autorskich oraz dodatkowe warunki skonstruowane przez licencjodawcę lub twórcę utworu/dzieła. Licencje Creative Commons, konstruuje się jak budowlę z kloców – do podstawowego zabezpieczenia praw autorskich dodaje się kolejne warunki lub uprawnienia.

Wskazując licencję CC autor, zachowując swoje prawa autorskie, pozwala również innym użytkownikom kopiowanie i rozpowszechnianie utworu. Może też określić czy dany utwór można wykorzystywać w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Może też ograniczać tworzenie utworów zależnych.

Aby określić co można a czego nie wolno zrobić z utworem udostępnianym na licencji CC, stosuje się kilka oznaczeń. Poniżej prezentujemy te podstawowe:

uznanie-autorstwa

BY

ten utwór można za darmo kopiować, zmieniać i remiksować, rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać jedynie pod warunkiem uznania autorstwa czyli wskazania autora oryginalnego utworu.

niekomercyjne wykorzystanie

BY-NC

tak oznaczony utwór możesz w celach niekomercyjnych, za darmo zmieniać i remiksować, kopiować, rozpowszechniać, przedstawiać oraz wykonywać. Pamiętaj że tutaj również musisz uznać autorstwo poprzez wskazanie autora oryginalnego utworu.

udostępnianie na tych samych warunkach

BY-NC-SA

utwory oznaczone tym znakiem możesz za darmo kopiować, udostępniać, rozpowszechniać i prezentować tylko jeżeli dzieła zależne udostępniane są na tej samej licencji. Jednocześnie pamiętaj że masz obowiązek wskazania autora i nie możesz na tym utworze zarabiać.

bez utworów zależnych

BY-NC-SA-ND

utwory z tym oznaczeniem możesz za darmo kopiować, rozpowszechniać, udostępniać i przedstawiać jedynie w oryginalnej postaci ze wskazaniem autora. Nie możesz na tym oczywiście zarabiać.

darmowe

0

Oznaczenie przez autora dzieła znakiem CC0 ma informować, że utwór został przeniesiony do domeny publicznej. Możemy korzystać za darmo w dowolny sposób bez uznawania autorstwa. W dowolny sposób oznacza że również w celach zarobkowych.

utwór przeniesiony do domeny publicznej

PUBLIC DOMAIN

Oznaczenie utworu przeniesionego do domeny publicznej.